I Nepal

I Nepal

Om bloggen

Denna blogg handlar om barnhemmet The Step i Nepal. Vi, Sofia & Christian Lindblom, bloggar när vi besöker de tio flickorna som bor där.

Läs mer om barnhemmet på www.thestep.se

Gatuliv runt barnhemmet

BarnhemPosted by Sofia Lindblom Sat, March 26, 2016 05:10:19

En helig man ovan, sadhu. Han har vigt hela sitt liv åt att tillbe Guden Shiva. Sadhun går runt och lever på allmosor, sover vid olika tempel och röker cannabis som de får gratis av staten.


Nedan två bilder på sophanteringen. Tidigt på morgonen kommer människor på sop-cykeln och samlar ihop soporna som folk har slängt i kontrollerade högar mitt på gatorna. Papperskorgar eller soptunnor existerar inte, utan på kvällarna slänger man bara ut allt på sin gata och sedan på morgonen kommer sop-cykeln. Någon form av sortering verkar ske blandsoporna. Några grå runt bland soporna nämligen och sorterar om det lite grand verkar det som.


På tidiga morgnar tvättas det överallt och det är ganska härligt att gå igenom tvätt-områdena. Man samlas runt en brunn och tvättar tillsammans.